Dịch vụ

Bảo dưỡng sửa chữa bồn OXY

1. Nguyên tắc chung:

- Quy trình được áp dụng đối với tất cả các hệ thống Bồn chứa Oxy

- Hệ thống Bồn chứa Oxy trong quy trình này chỉ bao gồm các hệ thống lắp đặt tại nơi tiêu thụ của khách hàng, nhập và cung cấp Oxy cho các thiết bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

- Hệ thống Bồn chứa Oxy, bao gồm cả các thiết bị chịu áp lực, yêu cầu vận hành thường xuyên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Do vậy phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu kỹ thuật nhằm duy trì hoạt động của thiết bị, kéo dài tuổi thọ, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, thay thế các vật tư thiết bị hỏng hóc đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Việc kiểm định và kiểm định lại bồn chứa và các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khác thực hiện theo quy định hiện hành của các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền.

2. Các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng:

- Bồn chứa Oxy và thiết bị trên bồn.

- Hệ thống đường ống dẫn khí, lỏng.

- Hệ thống tiếp địa chống sét.

- Hệ thống van bồn.

- Dàn hoá hơi.

- Hệ thống điện cho máy bơm oxy.

- Hệ thống van, thiết bị trên đường ống.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).