Bơm Ôxy, CO2 và Máy hóa hơi LPG

BÌNH CHỨA KHÍ NÉN

Các sản phẩm được chế tạo theo TCVN về thiết bị áp lực, được chế tạo trên các máy chuyên dùng. Sau khi chế tạo thiết bị được phun cát bề mặt hoặc xử lý hóa chất, sơn epoxy, bọc compozit hoặc sơn thường tùy theo yêu cầu khách hàng

Qúy khách có nhu cầu đặt hàng

vui lòng  liên hệ: Mr Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: info@lapbongas.vn

Chi tiết


Kích thước bình chứa khí tham khảo

Bình chứa

Áp suất làm việc (theo yêu cầu)

Thông số kích thước chính

Ghi chú

0,6 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 750 x H 1.500 (mm) (H - phần thân trụ)

 chiều dầy và vật liệu chế tạo phụ thuộc áp suất làm việc và môi chất sử dụng

1 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 850 x H 1.500 (mm)

 

1,5 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.000 x H 1.500 (mm)

 

2 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.200 x H 1.500 (mm)

 

3 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.300 x H 1.800 (mm)

 

5 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.500 x H 2.250 (mm)

 

10 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.600 x H 4.500(mm)

 

15 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.900 x H 4.500(mm)

 

17 m3

10, 12, 15,20 kgf/cm2

  f 1.900 x H 5.350(mm)

 

Ngoài ra chúng tôi sẽ thiết kế và chế tạo theo các tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu để phù hợp với điều kiện làm việc của nơi sử dụng.

Các sản phẩm được chế tạo theo TCVN về thiết bị áp lực, được chế tạo trên các máy chuyên dùng. Sau khi chế tạo thiết bị được phun cát bề mặt hoặc xử lý hóa chất, sơn epoxy, bọc compozit hoặc sơn thường tùy theo yêu cầu khách hàng

 

Sản phẩm khác