Thiết bị Ôxy và CO2

BÌNH XL45 - 175L, LOX, LN2,AR

Thông số kỹ thuật

Chất lỏng Oxy 175l Dewar áp: 1. 4 MPa và 2. 3 MPa Trung bình: oxy lỏng, nitơ, argon, LNG Xử lý bề mặt: đánh bóng

Qúy khách có nhu cầu đặt hàng

vui lòng  liên hệ: Mr Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: info@lapbongas.vn

Chi tiết


Tính năng

Standard

 

160

180

200

Áp

 

MP

HP

MP

HP

MP

HP

VHP

Khả năng( l)

Hình học

175

196

210

204

Kích thước và(Van) Mở áp cài đặt

Van cài đặt

Psig/MPa

230/1.6

350/2.4

230/1.6

350/2.4

230/1.6

350/2.4

500/3.45

Đường kính

cm

50,8

Chiều cao

cm

151.3

161.3

167.1

Trọng lượng rỗng( kg)

 

113.4

126.9

117,9

136.1

126.9

145.1

170

Đầy đủ Trọng lượng( kg)

N2*

234

241

253

263

271

280

286

O2*

285

290

309

318

331

339

349

Ar*

322

325

351

357

375

380

386

Co2*

 

303

 

331

 

353

354

N2o*

 

293

 

321

 

343

344

Lượng khí ( nm3)

N2*

97

91

108

102

115

108

93

O2*

120

114

134

127

143

133

123

Ar*

117

111

130

124

139

130

120

Co2*

-

89

-

99

-

105

93

N2o*

-

84

-

94

-

100

88

Chức năng

Hàng ngày hơi lãi( ngơi% Mỗi ngày)

n2

2

1,9

1,85

2,0

O2- ar

1,4

1,3

1,2

1,4

CO2- N2O

 

0,5

 

0,5

 

0,5

0,5

Dòng không khí( nm3/h)

N 2, O 2, AR

9,2

9,2

10,5

 

9,2

đồng 2, N2O

-

2,9

-

2,9

-

2,9

2,9

Dưới cài đặt các Safety Van( Mở áp)

BÌNH XL45 -175L, LOX, LM2, AR

Bình XL45 - 175l  Áp: 1,4 MPa và 2,3 MPa, Mô chất làm việc: oxy lỏng, nitơ, argon, LNG Xử lý bề mặt: đánh bóng

 

 

 

Sản phẩm khác