Carbon sàng phân tử ngành KCN

CARBON - SÀNG PHÂN TƯ

Specifications

Carbon Molecular Sieve with high purity nitrogen production. 
CMS-200; CMS-220; CMS 240 
ISO9001:2008

Qúy khách có nhu cầu đặt hàng

vui lòng  liên hệ:

Nguyễn Hữu Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: haiphongkcn@gmail.com

Chi tiết


 Carbon Molecular Sieve

 Giới thiệu:

Các thành phần của phân tử carbon sàng (CMS) là carbon. CMS có sự xuất hiện của hình trụ màu đen, chứa vô số 4 angstrom lỗ chân lông tốt, nó có thể được sử dụng để tách khí vào nitơ và oxy. Trong công nghiệp, CMS có thể tập trung nitơ từ không khí với hệ thống PSA. Sản phẩm CMS của chúng tôi có đặc trưng của năng suất nitơ lớn; phục hồi lượng nitơ cao. Nó có thể đáp ứng yêu cầu của tất cả các loại hệ thống nitơ PSA.

Rây phân tử carbon được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất dầu khí, xử lý nhiệt kim loại, sản xuất điện tử và các ngành công nghiệp bảo quản thực phẩm.

 Introduction:

The component of carbon molecular sieve (CMS) is carbon. CMS takes the appearance of cylindrical black solid, contains countless 4 angstrom fine pores, it can be used to separate air into nitrogen and oxygen .In industry, CMS can concentrate nitrogen from air with PSA systems. Our CMS products have the character of large nitrogen yield capacity; high nitrogen recovery. It can meet the requirement of all types of PSA nitrogen systems. 
The carbon molecular sieve is widely applied in petroleum chemical industry, the heat treatment of metal, the electronic manufacture and food preservation industries.

 Physical properties .
Cylindrical Diameter: 1.6mm; 2.5mm
Bulk Density: 650-680g/l
Crushing Strength: 120N/p Min
Dust level: 100PPM Max

 

Type

Adsorbent pressure 
(MPa)

Nitrogen concentration 
(N2%)

Nitrogen quantity 
(NM3/h.t)

N2/Air
(%)

CMS-200

0.8

99.99
99.9
99.5
99.0
98.0

70
140
200
260
330

21
27
36
41
48

CMS-220

0.8

99.99
99.9
99.5
99.0
98.0

90
160
220
290
360

25
34
43
48
54

CMS-240

0.8

99.99
99.9
99.5
99.0
98.0

100
175
240
300
370

26
35
44
49
55

 

Sản phẩm khác