Đồng hồ áp suất

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 400mbar

 

Qúy khách có nhu cầu đặt hàng

vui lòng  liên hệ: Mr Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: info@lapbongas.vn

Chi tiết


 

Danh mục

:

Đồng Hồ Áp Suất  KKgauges

Size

:

63mm

Range

:

0/1 MPa

Xuất xứ

:

Tawan

 

Đơn vị áp suất

 


pascal
(Pa)


bar
(bar)

atmôtphe kỹ thuật
(at)


atmôtphe
(atm)


torr
(Torr)

pao (áp suất) trên một insơ vuông
(psi)

1 Pa

≡ 1 N/m2

10−5

1.0197×10−5

9.8692×10−6

7.5006×10−3

145,04×10−6

1 bar

100000

≡ 106 dyn/cm2

1,0197

0,98692

750,06

14,504

1 at

98.066,5

0,980665

≡ 1 kgf/cm2

0,96784

735,56

14,223

1 atm

101.325

1,01325

1,0332

≡ 1 atm

760

14,696

1 torr

133,322

1,3332×10−3

1,3595×10−3

1,3158×10−3

≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg

19,337×10−3

1 psi

6.894,76

68,948×10−3

70,307×10−3

68,046×10−3

51,715

≡ 1 lbf/in2

 

Nhiều kỹ thuật đã được phát triển cho các phép đo áp suất.  Dụng cụ được sử dụng để đo áp suất được gọi là đồng hồ đo áp suất .

Một "'áp kế"' cũng có thể được đề cập đến một dụng cụ đo áp suất, thường được giới hạn để đo áp suất gần đến khí quyển. Thuật ngữ "áp kế" thường được sử dụng để chỉ cụ thể để các dụng cụ cột chất lỏng thủy tĩnh.

Sản phẩm khác