Đồng hồ áp suất

ĐỔNG HỒ ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG

Đo chân không được sử dụng để đo lường áp suất trong chân không mà được chia thành hai kiểu thể loại, chân không cao và thấp (và đôi khi chân không cực cao ). Phạm vi áp suất áp dụng của một số kỹ thuật được dùng để đo chân không có sự chồng chéo lên nhau.  Nó có thể để đo áp suất hệ thống liên tục từ 10 mbar xuống đến 10 -11 mbar.

Qúy khách có nhu cầu đặt hàng

vui lòng  liên hệ: Mr Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: info@lapbongas.vn

Chi tiết


Danh mục

:

Đồng Hồ Áp Suất  KKgauges

Size

:

63mm

Range

:

0/- 1 bar

Xuất xứ

:

Tawan

 

Đơn vị áp suất

 


pascal
(Pa)


bar
(bar)

atmôtphe kỹ thuật
(at)


atmôtphe
(atm)


torr
(Torr)

pao (áp suất) trên một insơ vuông
(psi)

1 Pa

≡ 1 N/m2

10−5

1.0197×10−5

9.8692×10−6

7.5006×10−3

145,04×10−6

1 bar

100000

≡ 106 dyn/cm2

1,0197

0,98692

750,06

14,504

1 at

98.066,5

0,980665

≡ 1 kgf/cm2

0,96784

735,56

14,223

1 atm

101.325

1,01325

1,0332

≡ 1 atm

760

14,696

1 torr

133,322

1,3332×10−3

1,3595×10−3

1,3158×10−3

≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg

19,337×10−3

1 psi

6.894,76

68,948×10−3

70,307×10−3

68,046×10−3

51,715

≡ 1 lbf/in2

 

Nhiều kỹ thuật đã được phát triển cho các phép đo áp suất và chân không. Dụng cụ được sử dụng để đo áp suất được gọi là đồng hồ đo áp suất hoặc đồng hồ đo chân không.

Đo chân không được sử dụng để đo lường áp suất trong chân không và được chia thành hai kiểu thể loại, chân không cao và thấp (và đôi khi chân không cực cao ). Phạm vi áp suất áp dụng của một số kỹ thuật được dùng để đo chân không có sự chồng chéo lên nhau.  Nó có thể để đo áp suất hệ thống liên tục từ 10 mbar xuống đến 10 -11 mbar.

 
Sản phẩm khác