Dịch vụ

- Hệ thống Bồn chứa Oxy, bao gồm cả các thiết bị chịu áp lực, yêu cầu vận hành thường xuyên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Do vậy phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu kỹ thuật nhằm duy trì hoạt động của thiết bị, kéo dài tuổi thọ, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, thay thế các vật tư thiết bị hỏng hóc đảm bảo yêu cầu vận hành.
Lốp bơm nitơ tinh khiết có độ ổn định tốt hơn so với lốp bơm bằng không khí. Hầu hết ôtô đều bơm lốp bằng không khí, chứa 76% nitơ, 21% oxy và 3% các khí khác. Tuy nhiên, giờ đây nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ mới, bơm lốp bằng nitơ có độ tinh khiết 92-98%.
Hệ thống Bồn chứa LPG, bao gồm cả các thiết bị chịu áp lực, yêu cầu vận hành thường xuyên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Do vậy phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu kỹ thuật nhằm duy trì hoạt động của thiết bị, kéo dài tuổi thọ, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, thay thế các vật tư thiết bị hỏng hóc đảm bảo yêu cầu vận hành.