Dự án

Tên chủ đầu tư: CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG Địa điểm lắp đặt: Phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Tên chủ đầu tư: Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng Địa điểm lắp đặt: Số 03 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tên chủ đầu tư: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KCN ĐÌNH VŨ Địa điểm lắp đặt: Đông Hải – Hải An - Hải Phòng.
Tên chủ đầu tư: CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NGÔ QUYỀN Địa điểm lắp đặt: Số 585 Đường Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng