Hỗ trợ trực tuyến

 Phòng kinh doanh

Mr: Mạnh

0906.224.887

 

0941.466.598

Email:

manhkcn@lapbongas.vn

haiphongkcn@lapbongas.vn

 

Phòng kỹ thuật

 

Mr: Thuận

0967.144.277

Email:

thuankcn@lapbongas.vn

info@lapbongas.vn

 

 

Tin công ty

TCVN sử dụng oxy - AXETYLEN

Quy trình,Thiết kế, lắp đặt trạm Gas ( LPG)

Tin thị trường