Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất 4 bar
Đồng hồ áp suất 4 bar

Liên hệ: 

Nguyễn Hữu Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: manhkcn@lapbongas.vn

Chi tiết


Danh mục

:

Đồng Hồ Áp Suất  KKgauges

Size

:

63mm

Range

:

0/4 bar

Xuất xứ

:

Tawan

 

Đơn vị áp suất

 


pascal
(Pa)


bar
(bar)

atmôtphe kỹ thuật
(at)


atmôtphe
(atm)


torr
(Torr)

pao (áp suất) trên một insơ vuông
(psi)

1 Pa

≡ 1 N/m2

10−5

1.0197×10−5

9.8692×10−6

7.5006×10−3

145,04×10−6

1 bar

100000

≡ 106 dyn/cm2

1,0197

0,98692

750,06

14,504

1 at

98.066,5

0,980665

≡ 1 kgf/cm2

0,96784

735,56

14,223

1 atm

101.325

1,01325

1,0332

≡ 1 atm

760

14,696

1 torr

133,322

1,3332×10−3

1,3595×10−3

1,3158×10−3

≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg

19,337×10−3

1 psi

6.894,76

68,948×10−3

70,307×10−3

68,046×10−3

51,715

≡ 1 lbf/in2

 

Nhiều kỹ thuật đã được phát triển cho các phép đo áp suất.  Dụng cụ được sử dụng để đo áp suất được gọi là đồng hồ đo áp suất .

Một "'áp kế"' cũng có thể được đề cập đến một dụng cụ đo áp suất, thường được giới hạn để đo áp suất gần đến khí quyển. Thuật ngữ "áp kế" thường được sử dụng để chỉ cụ thể để các dụng cụ cột chất lỏng thủy tĩnh.

 
Sản phẩm khác