Lắp đặt trạm LPG

TRẠM CHIẾT NẠP CHAI ÔXY - NI TƠ - ARGON

Trạm chiết nạp chai khí cap áp như : Oxy, Ni tơ, Argon: sử dụng khí hóa lỏng có độ lạnh sâu (-196 độ C) chứa vào các bồn chứa, Qua hệ thống bơm nén lỏng cao áp, qua dàn hóa hơi, và đến dàn nạp chai khí.

Liên hệ: 

Nguyễn Hữu Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: manhkcn@lapbongas.vn

Chi tiết


- Trạm chiết nạp chai khí cap áp như : Oxy, Ni tơ, Argon: sử dụng khí hóa lỏng có độ lạnh sâu (-196 độ C) chứa vào các bồn chứa, Qua hệ thống bơm nén lỏng cao áp, qua dàn hóa hơi, và đến dàn nạp chai khí.

Bồn chứa và vận chuyển O2 lỏng là loại bồn chứa gồm 2 vỏ. 

- Vỏ trong bằng vật liệu SÚ304 chịu áp suất 15 kg/cm2 và nhiệt độ - 200 độ C. 

- Vỏ ngoài bằng vật liệu CT3. 

- Giữa 2 vỏ được dồn bột cách nhiệt và hút chân không. 

- Các phụ tùng kèm theo bồn: đồng hồ đo mức, đồng hô đo áp suất, đồng hồ đo chân không, van an toàn và các van công nghệ.

Sản phẩm khác