Bơm Ôxy, CO2 và Máy hóa hơi LPG

CÂY CHIẾT NẠP GAS

 

Liên hệ: 

Nguyễn Hữu Mạnh

Mobile: 0906 224 887

Email: manhkcn@lapbongas.vn

Chi tiết


 

HỆ THỐNG CHIẾT NẠP LPG 

CÁC LOẠI CÂY NẠP

 

TT

QUY CÁCH

TT

QUY CÁCH

1

Digital Auto Gas Filler

7

Gas Swivle Joint

2

Carousel Roller Assembly

8

Gas Distributor

3

Speed Gear Reducer

9

Universal Joint

4

Carousel (Turn Table)

10

Electric Distributor

5

Strainer

11

Support

6

Digital Auto Gas Filler

7

Gas Swivle Joint

 

Sản phẩm khác